Foreningen af Danske Kvægfagdyrlæger er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening.

Foreningens formål er at:

  • Samle fagdyrlæger vedrørende kvæg godkendt af Den Danske Dyrlægeforening om fælles faglige og organisatoriske interesser
  • At medvirke til efteruddannelse af kvægfagdyrlæger ved at arrange kurser og lignende bl.a. i samarbejde med DDD-Kursus
  • At formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om kvægfaglige spørgsmål
  • At fungere som faglig høringsgruppe for hovedbestyrelsen

Foreningens medlemmer er:

  • Kvægfagdyrlæger godkendt af Den Danske Dyrlægeforening
  • Tidligere kvægfagdyrlæger, hvis godkendelse er udløbet og kursister, der har gennemført hele den teoretiske del af fagdyrlægekursus
  • Alle medlemmer er medlem af Den Danske Dyrlægeforening

Foreningens bestyrelse:

  • Formand: Kvægfagdyrlæge Anne Skovbjerg
  • Kasserer: Kvægfagdyrlæge Klaus Snede Pedersen
  • Sekretær Kvægfagdyrlæge Lotte Lilleøre