Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde 2007


Seminar - Torsdag den 25. januar 2007

Hindsgavl Slot, Middelfart
Titel 

Stofskifte- og mineral målinger

Mødeleder

Kvægfagdyrlæge Lene Trier


9:00 - 9:45 

Registrering og kaffe

9:45 - 9:50

Velkomst v. Kvægfagdyrlæge Lene Trier

9:50 -10:50

"Metabolic Profiling of Transition Cows:
Can we predict impending problems?"
Robert J. Van Saun, DVM, MS, PhD, Diplomate, ACT and ACVN
Department of Veterinary and Biomedicai Sciences, Pennsylvania State
University,University Park, Pennsylvania USA 16802 

10:50 - 11:10

Pause 

11.10 - 11 :40 

"Mineraler - kan det måles i blodet? Hvilke? Hvornår?
Og med hvilken sikkerhed?"
Seniorforsker Torben Larsen, Danmarks JordbrugsForskning,
Forskningscenter Foulum, Århus Universitet

11 :40 - 12:10 

"Blodundersøgelser på køer, hvor, hvordan og til hvilken pris?"
Dyrlæge Britta Nylin, Analyzen A/S

12.10 - 13.25 

Frokostbuffet

13.25 -14.10 

"Application of a pooled sample metabolic profile for use as
a herdscreening tool."
Robert J. Van Saun, DVM, MS, PhD, Diplomate, ACT and ACVN
Department of Veterinary and Biomedicai Sciences, Pennsylvania State
University, University Park, Pennsylvania USA 16802 

14.10 - 14.40

Kaffepause

14.40 -15.25

"Measurement of metabolic balances in the blood"
Senior Scientist Jens Bech Andersen, Aarhus University,
Faculty of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, Department
of Animal Health, Welfare and Nutrition, P.O. Box 50, DK-8830 Tjele.

15.25 - 15.55

Paneldiskussion

15.55 - 16.25

 "Præsentation af Kvalitetssikringssikringsordningen"
Niels Nyengaard, Tønder, medlem af Kvalitetssikringsgruppen

16.25 - 16.30

Tak for i dag v. mødeleder Lene Trier


17.00

Generalforsamling i Danske Kvægfagdyrlægers Forening

20.00

Årsmødemiddag i Danske Kvægfagdyrlægers Forening

 

2. dagen, medlemmernes dag - Fredag den 26. januar 2007

Hindsgavl Slot, Middelfart

Tema 1
 Tema 2
 

Indlæg fra de nye kvægfagdyrlæger
Kalven
 

Mødeleder

Kvægfagdyrlæge Helle Slot

 07.00 - 08,30 

 Morgenmad 


Tema 1 

Indlæg fra de nye kvægfagdyrlæger

8:30 - 8:50 

"NORFOR - praktisk anvendelse"
Kvægfagdyrlægestuderende Anders Ronn, Peter Lauridsen
og Peder Rauff

8:50 - 9:10 

"Vomsaftprøver udtaget på forskelligt tidspunkt i laktationen og
ved forskellig fodringsprincip"
Kvægfagdyrlægestuderende Birgit Olesen, Niels Nyengaard, Aki
Mortensen og Finn Hynkemejer

9:10 - 9:30 

"lgG-status og relalation til sygdomsforekomst hos kalve"
Kvægfagdyrlægestuderende Erik Valbjorn og Grete Post Hansen

9,30 - 9,50 

Pause 

9:50 - 10,10 

"Validering af parametre som bruges til velfærdsvurdering hos køer"
Kvægfagdyrlægestuderende Rikke Rosengård, Jens Korfitz Mortensen
og Helle Andreasen

10:10 - 10:30 

"AMS og hygiejne"
Kvægfagdyrlægestuderende Karina Hertel og Kjeld Jeppesen

10,30 - 11.00 

Pause 

Tema 2 

Kalven

11.00 - 11.45 

"Importance of Transition Cow Mineral and Vitamin Nutrition on
Calf Development and Survival."
Robert J. Van Saun, DVM, MS, PhD, Diplomate, ACT and ACVN
Department of Veterinary and Biomedicai Sciences, Pennsylvania State
University, University Park, Pennsylvania USA 16802

11.45 - 11.55 

Pause 

11.55 - 12:10 

"Resistensundersøgelse i forbindelse med diarre hos spæd kalve"
Kvægfagdyrlæge Anne Marie Vad, Sydthy Dyrlægepraksis

12:10 - 12:25

"Tarmbetændelse - en case"
Kvægfagdyrlæge Jens Philipsen, Skægkær Dyreklinik

12.25 - 12:40 

"Erfaringer fra et pilotprojekt om kalvedødelighed"
Kvægfagdyrlæge Søren IlIum Nielsen , Fåborg Landpraksis

12.40 - 12:55 

"Tarmbetændelse - en case"
Kvægfagdyrlæge Michael Graves Kristensen, Himmerland Dyrlægerne

12.55 - 13:00

Afslutning årsmødet v. formand Lene Trier, Vildbjerg

13:00

Frokost